امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

طبق آمار سازمان محیط زیست بالای 80 % از آلودگی هوای کلان شهر ها در ایران ناشی از احتراق ناقص سوخت می باشد و احتراق ناقص سوخت ذرات معلق با ابعاد زیر 2.5 میکرون تولید می کند. اغلب ماسک های رایج از روش اسپان باند و ملت بلون تولید می شوند. بسیاری از این ذرات به دلیل قط بسیار ریز از این فیلتر ها عبور می کنند.نسل جدید ماسک های تنفسی ماسک های نانو الیاف است که منافذی کمتر از 300 نانو متر یا به عبارتی 0.3 میکرون دارد. نانو الیاف می تواند 99 % آلاینده های هوا را فیلتر کند.بنا بر این با توجه به نوع آلودگی هوای کشور بهترین ماسک تنفسی برای آلودگی هوای ایران ماسک تنفسی نانو الیاف است.

مقایسه ظرافت نانو الیاف و لایه های فیلتر ماسک های n95

 

برای آشنایی بیشتر مطلب ((ماسک مناسب برای آلودگی هوا باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟)) را مطالعه کنید