امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدت زمان استفاده از ماسک به فاکتور های زیادی از جمله میزان آلاینده های محیط ، میزان فعالیت فرد ، حجم تنفس فرد ، نوع ماسک مورد مصرف و ... بستگی دارد.اگر چه طبق استاندارد های جهانی ماسک های کاسه ای و تا شوی سوپاپ دار برای یک بار استفاده طراحی و تولید می شوند .اما بنا به عرف رایج از این ماسک ها بیش از چند بار استفاده می شود . در  صورت استفاده مجدد از ماسک باید به موارد هشدار دهنده از جمله کثیفی ظاهری ماسک ، استشمام بوی نامطبوع و یا احساس سختی تنفس(تنگی نفس) توجه کرده و ماسک را تعویض نمود.