پنج شنبه, 02 فروردين 777 10:25

نماشگاه صنعت 1395 -نمایشگاه بین المللی تهران

نوشته شده توسط

 

حضور شرکت دانش بنیان نانو تار پاک در نمایشگاه صنعت در مهر ماه 1395 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

خواندن 1213 دفعه