پنج شنبه, 02 فروردين 777 10:29

بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نوشته شده توسط

شرکت نانو تار تاک مقدم شما عزیزان را در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث گرامی می دارد.

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران-سالن خلیج فارس-غرفه ستاد نانو ریاست جمهوری

زمان : 25 ام تا 28 ام اردیبهش ماه 1396

خواندن 1314 دفعه